บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน Event เช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ระบบไฟ แสงสี Effect เช่าจอ LCD/TV จอ LED ครบวงจร

064-0459529 064-1596929

Sound System (เช่าระบบเสียง)

SET A

ราคา 3,500 บาท / วัน

 • Speaker JBLeon615 2 unit

 • Mix Midas DM12 1 unit

 • Wireless mic 2 unit

 • Com player 1 unit


SET B

ราคา 4,500 บาท / วัน

 • Speaker JBLeon615 4 unit

 • Mix Midas M32r 1 unit

 • Wireless mic 4 unit

 • Com player 1 unit

SET C

ราคา 5,000 บาท / วัน

 • Speaker JBLeon615 2 unit

 • Speaker Sub JBLeon618 2 unit

 • Mix Midas M32r 1 unit

 • Wireless mic 4 unit

 • Com player 1 unit

SET D

ราคา 7,500 บาท / วัน

 • Speaker JBLeon615 4 unit

 • Speaker Sub JBLeon618 4 unit

 • Mix Midas M32r 1 unit

 • Wireless mic 4 unit

 • Com player 1 unit

SET E

 • Speaker Line array Zsonud Xi 112 8 unit

 • Speaker Sub Sound 8 unit

 • Mix Midas M32 1 unit

 • Wireless mic 4 unit

 • Power amp 1 set

(รองรับสเกลงานขนาดใหญ่)

BAND GEAR (เช่าเครื่องดนตรี)

 • Drum CMC

 • Amp Guitar Fender

 • Amp Bass Hartke

 • Amp Keyboard Roland

 • Set Mic SM58

 • Set DI Box

 • Set Line Cable

 • Accessories Line stand note / stand mic. Set