บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน Event เช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ระบบไฟ แสงสี Effect เช่าจอ LCD/TV จอ LED ครบวงจร

064-0459529 064-1596929

Lighting System (เช่าระบบแสง)

อุปกรณ์

 • AVOLITES Quartz

 • AVOLITES Tiger Touch

 • GRAND MA

 • PAR Led 6in1

 • PAR Led 54

 • PAR Led Warm white

 • PAR Led Blacklight UV

 • PAR 64 (1000w)

 • Moving LED

 • Moving Beam 230/250

 • Follow light

 • Strobe LED

 • Smoke Maching

 • City Color

 • Mofe LED

 • Mirror Ball

 • Metal LED 50/100/200/400

 • Bar Light

 • Laser

 • Boother control

 • Dimmer

ภาพตัวอย่าง